servisas

pagrindinis > servisas

Energetikos sistemų servisas

Saulės elektrinių ir šilumos siurblių techninės priežiūros paslaugas gyventojams ir įmonėms teikiame visoje Lietuvoje. Darbus atlieka atestuoti, ilgametę patirtį turintys specialistai.

Saulės elektrinės iki 30 kW

Serviso ir techninės priežiūros paslaugos namų ir įmonių saulės elektrinėms padės užtikrinti saugią eksploataciją ir aukščiausius generacijos rezultatus.

Saulės elektrinės virš 30 kW

Pažangiausių didelės galios antžeminių ir stoginių saulės elektrinių techninės priežiūros metodų dėka Jūsų įmonės elektrinė elektrą tieks nenutrūkstamai ir pagal visus reikalavimus.

Registracija į servisą

Reaguosime nedelsiant!

Pildydami registracijos formą, pateikite kuo tikslesnę informaciją – taip Jūsų problemą išspręsime greičiau. Itin skubiais atvejais skambinkite serviso tel.

Serviso kainos

Atvykimas į gedimo vietą ir valandos trukmės patikra siekiant nustatyti gedimą kainuoja 90 €.

Papildomos darbo valandos vertinamos 50 €/h.

Jei nustatomas garantinis gedimas, darbų kaina vertinama pagal garantines sąlygas. Sudarius techninės priežiūros sutartį, darbų kaina nustatoma vadovaujantis sutarties sąlygomis.

Produkto garantija

  • Jei produktui dar galioja gamintojo suteikta garantija, įrenginys taisomas pagal garantijos sąlygas. T.y. kai kuriais atvejais gamintojas keičia visą prietaisą arba kompensuoja dalių keitimą. Remonto darbų kaina vertinama atskirai.
  • Gamintojo garantija gali negalioti, jei gedimas įvyko dėl netinkamos eksploatacijos, savavališko neprofesionalaus remonto arba trečiųjų šalių veiksmų.

Darbų garantija

  • Jei šilumos siurblį Jums įrengė „Eurosaulė“, taikoma 5 garantija atliktiems darbams.
  • „Eurosaulė“ įrengtoms saulės elektrinėms taikoma 10 metų garantija atliktiems darbams.

Jei garantija darbams tebegalioja ir nustatoma, kad gedimas įvyko dėl netinkamai atliktų darbų, remonto darbus atliekame nemokamai.

Gedimas nelaikomas garantiniu, jei:

  • pasibaigęs garantinis laikotarpis produktui arba „Eurosaulė“ atliktiems darbams.
  • Jei gedimas įvyko dėl netinkamos eksploatacijos, savavališko neprofesionalaus remonto arba trečiųjų šalių veiksmų.

Kodėl Eurosaulė servisas?

Viskas iš vienų rankų

Vieno vizito metu apžiūrėsime ir įvertinsime visą energetinę sistemą (ir šilumos siurblius, ir saulės elektrinę). Turėdami savo klientų istoriją greitai ir kokybiškai išspręsime gedimus.

Reagavimas per 8 val.

Sudarius techninės priežiūros sutartį, į gedimus reaguosime per 8 darbo valandas ir pasirūpinsime, kad Jūsų energijos sistema pradėtų veikti kaip įmanoma greičiau.

Greitas servisas

Kvalifikuoti specialistai visoje Lietuvoje saulės elektrinių ir šilumos siurblių gedimus pašalins vos tik gavę trūkstamas detales iš gamintojų sandėlių užsienyje.

Atsarginės dalys

Esame oficialūs šilumos siurblių ir saulės elektrinių komponentų gamintojų atstovai. Originalias remontui reikalingas detales turime savo sandėlyje Vilniuje arba galime gauti itin greitai.

Serviso paslaugos

Energetikos sistemų savininkams siūlome serviso paslaugas pagal poreikį arba nuolatinę techninę priežiūrą pagal sutartį.

Patikra

Patikros metu atliekamas nuodugnus saulės elektrinės patikrinimas siekiant nustatyti saulės elektrinės būklę arba identifikuoti gedimų priežastis. Patikros tikslas – maksimali Jūsų saulės elektrinės grąža. Priklausomai nuo aplink elektrinę esančios taršos (dulkės, žiedadulkės, pramonės objektai, privačių namų kaminų tarša) atlikti patikrą rekomenduojame kas 3 metus arba artėjant saulės elektrinės komponentų garantijos pabaigai.

Gedimų šalinimas

Patikrinus saulės elektrinę, gali būti nustatyti garantiniai arba negarantiniai su nusidėvėjimu susiję gedimai, dėl kurių saulės elektrinė neveikia arba generuoja mažiau saulės energijos palyginus su kitomis panašiomis sąlygomis veikiančiomis elektrinėmims. Kartais pakanka nuplauti modulius, kad generacija pakiltų 5-15 %.

Techninė priežiūra

Pastovus nuotolinis saulės elektrinės veiklos stebėjimas ir Jums parankiu metu atliekami planiniai techninės priežiūros darbai padeda išvengti netikėtų elektrinės veikimo sutrikimų ir su tuo susijusių finansinių nuostolių. Juridiniams asmenims ir viešajam sektoriui reguliari saulės elektrinės patikra privaloma pagal gamintojų ir Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 (XXXIII SKYRIUS).

Saulės elektrinių diagnostikos metodai

Termovizija

Termovizinė kamera parodo moduliuose slypinčias kaistančias ar jau perkaitusias celes, taip pat gamyklinius trūkumus, kurie nematomi vizualinės apžiūros metu. AC skydų bei elektrinių jungčių termovizija – elektrinės  ir elektros tinklo sutrikimų prevencija ir įrangos ilgaamžiškumo užtikrinimas.

Elektriniai
matavimai

Įžeminimo, kabelių izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžų, įtampų, galios elektriniai matavimai skirti nustatyti, ar saulės elektrinės komponentai atitinka jiems keliamus elektrosaugos reikalavimus bei ar Jūsų elektrinė veikia optimaliausiu režimu. Kartu tai gali padėti apsisaugoti nuo galimų gedimų artimiausioje ateityje.

Užveržimo patikra dinamometru

Kai kuriose konstrukcijose modulių laikiklių tvirtinimo varžtai ilgainiui atsileidžia nuo vėjo sukeliamos modulių vibracijos, todėl atliekama patikra ir jungčių suvaržymas dinamometriniu raktu vadovaujantis konstrukcijų gamintojų instrukcijomis.

Modulių efektyvumo patikra

Specialiu prietaisu įvertinama konkretaus modulio ar modulių grandinės generuojama galia ir kiti aktualūs parametrai realiomis sąlygomis. Matuojant atsižvelgiama į temperatūrą, modulių pasvirimo kampą, amžių ir gamyklinius parametrus. Padaroma išvada, ar moduliai esamomis sąlygomis dirba iš tiesų efektyviai.

Saulės modulių plovimas

Saulės elektrinės plaunamos naudojant profesionalią įrangą ir specialiai tam skirtas priemones, modulį padengiančias apsaugine nanodanga. Plovimo kaina priklauso nuo modulių dydžio ir kiekio bei nuo montavimo tipo (ant žemės, ant plokščio stogo, ant šlaitinio stogo).

Jei šalia saulės elektrinės yra padidintų taršos šaltinių, vykdoma ūkinė, pramoninė veikla, intensyviai būriuojasi paukščiai – modulius gali reikėti plauti 1-2 kartus per metus. Mūsų skaičiavimu, nuplovus užterštus modulius generacija išauga 10-50 %.

Saulės modulio plovimo poreikį galime įvertinti nuotoliniu būdu: iš vaizdinės medžiagos, situacijos aprašymo, jėgainės rodiklių arba atvykti į vietą ir atlikti objekto patikrą.